portert Mariëtte Andriessen Psycholoog Nijmegen

Praktijkadres:

Lindenlaan 13
6584 AC MOLENHOEK

T 06 138 11 478

Even voorstellen

Na mijn studie Nederlands en Algemene Taalwetenschappen was ik als docent Nederlands verbonden aan een HAVO / VWO school in Venlo. Terwijl ik daar parttime lesgaf, ben ik psychologie gaan studeren. Vanaf 1994 ben ik werkzaam als psycholoog. Ik heb gewerkt in een psychiatrisch centrum, als studentenpsycholoog en bij verschillende psychologenpraktijken. Nu werk ik 2 dagen per week bij een grote psychologenpraktijk en 1 dag per week in mijn eenpersoonspraktijk in Molenhoek. Daarnaast geef ik supervisie aan psychologen in opleiding.

Typerend voor mijn manier van werken is dat ik niet alleen naar klachten of gedrag kijk, maar ook naar wat eronder ligt. Bijvoorbeeld: wat maakt iemand depressief of angstig? Waarom zijn er juist nu relatieproblemen ontstaan?

Mijn sterke punten zijn:

 

Kosten en vergoeding

De basis GGZ wordt vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Ik heb met alle verzekeraars een contract.

Niet alle behandelingen komen voor vergoeding in aanmerking. Zo worden aanpassingsstoornissen, problemen die verband houden met werk en relatieproblemen niet meer vergoed. Vaak zal de werkgever bereid zijn, bij problemen op het werk de gesprekken te vergoeden. Als er bij relatieproblemen tevens sprake is van bijvoorbeeld een depressie of een angststoornis, kan er wel behandeling vergoed worden.

Om de behandeling vergoed te krijgen, hebt u een verwijsbrief van de huisarts nodig.

Als het om een niet vergoede behandeling gaat of als u niet verzekerd bent, bent u zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de rekening. Het tarief voor een gesprek van 45 minuten is dan € 90,-

 

Klachten

Ik ben lid van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten (LVVP). De LVVP heeft een klachtenregeling. Als u een klacht over me hebt: bespreek het gerust met mij. Als dat niet kan of als we er samen niet uitkomen, kunt u contact opnemen met de LVVP voor informatie over de klachtenregeling. De website:  www.lvvp.info
Als gezondheidszorgpsycholoog val ik onder de wet BIG (BIG=Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), waarop het tuchtrecht van toepassing is.

 

Een afspraak afzeggen

Het afzeggen van een afspraak kan telefonisch tot uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip. Bij het niet of niet tijdig afzeggen van een afspraak wordt het tarief van €25,- bij u in rekening gebracht. Dit wordt niet door uw verzekering vergoed.

 

Privacy

Het opvragen van informatie, bijvoorbeeld aan een eerdere behandelaar, gebeurt alleen als u daarvoor schriftelijk toestemming hebt gegeven. Hetzelfde geldt voor het verstrekken van informatie aan derden, zoals de huisarts of de bedrijfsarts. Zie verder het hoofdstuk “Privacybeleid".

 

Dossiervorming

Diagnostiek- en behandelgegevens bewaar ik in uw dossier. Er is een wettelijke verplichting om deze gegevens na de behandeling nog 20 jaar te bewaren, tenzij u daar bezwaar tegen aantekent. Uiteraard zorg ik ervoor dat niemand informatie uit uw dossier krijgt zonder uw schriftelijke toestemming. U hebt recht op inzage. Na 20 jaar worden de gegevens veilig vernietigd.

 

Waarneming

Tijdens mijn vakanties of als ik ziek ben, kunt u desgewenst terecht bij een collega-psycholoog. Zodra dit zich voordoet, overleg ik met u en krijgt u nadere gegevens.